Aansprakelijkheid

Bij het samenstellen van de inhoud van deze site, of elke andere site waar naar verwezen wordt, is gestreefd om betrouwbare en actuele informatie te verschaffen. Toch sluit KSK Wilrijk – J.A.S.be iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden, alsmede eventuele gevolgen van het gebruik van de informatie die op of via deze site beschikbaar is.

Copyright

Het is mogelijk de inhoud van deze website te gebruiken voor informatie-doeleinden na toestemming van KSK Wilrijk – J.A.S. en met bronvermelding.

Gelieve daarvoor de contactformulier te gebruiken in de menu

Het Bestuur